SBO Merlijn is een school voor speciaal basisonderwijs in Den Haag

SBO Merlijn is een school voor speciaal basisonderwijs in Den Haag.  

Op de website vindt u informatie voor ouders, kinderen en andere belangstellenden, ook over de kwaliteit van onze school. Lees verder op onze school.  Voor meer of andere info nodigen we u uit contact met ons op te nemen.

 

Op zoek naar een nieuwe uitdagende werkplek? Kijk bij onze vacatures

We zijn erg benieuwd naar uw mening. U kunt een email sturen naar info@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl
 • Onze school

  Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken alle leerlingen in een vernieuwde onderwijsruimte. De

  onderbouw en de middenbouw hebben de beschikking over twee grote onderwijsruimtes,

  de bovenbouw één. In iedere onderwijsruimteruimte krijgt een (mini)unit onderwijs. Een (mini)unit bestaat uit 2 of 2 1/2  stamgroep. De kinderen worden begeleid door meerdere leerkrachten (co-teaching) en een onderwijsassistent. Er is altijd één groepsleerkracht die eerstverantwoordelijk is voor de leerling en het aanspreekpunt voor de ouders. Dit noemen wij de mentor. Lees verder ›

 • Ons Onderwijs
  SBO Merlijn werkt vanuit drie psychologische basisbehoeften: competentie, relatie 
  (of verbondenheid) en autonomie. Deze basisbehoeften zijn vormgegeven in ons onderwijs.

    Lees verder ›

 • eco merlijn
  EcO Merlijn biedt vanuit haar praktijkervaring op SBO Merlijn ondersteuning en begeleiding aan basisscholen rond leerlingen die specifieke onderwijs-en begeleidingsbehoeften hebben. Lees verder ›

Nieuws

05 november 2019
staking 6 november

Beste ouders,

De staking morgen gaat door. Één keer geld is niet genoeg om de problemen op te lossen. Dat zal ieder jaar moeten.

De school is dus gesloten. We zien de kinderen graag weer donderdag vanaf 8.20u!

Met vriendelijke groet, namens het team,

Mariette van den Bosch18 oktober 2019
Nieuwsbrief 18 oktober 2019
Nieuwsbrief 18 oktober 2019

Beste ouders/verzorgers,

De eerste periode zit er alweer op: we hadden de informatieavond aan het begin van het schooljaar, het kamp, de Kinderboekenweek, de infoavond voor de schoolverlaters en deze week de startgesprekken. In deze nieuwsbrief leest u meer over de afgelopen weken.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
mede namens het team,

Mariëtte van den Bosch


Even voorstellen: nieuwe adjunct-directeur

Beste ouders/verzorgers,
Op de informatieavond en ’s morgens op het plein en bij de deur heb ik velen van u al gezien. Toch stel ik mij graag ook op deze manier aan u voor.
Mijn naam is Karin Dame en sinds het begin van dit schooljaar werk ik op SBO Merlijn als adjunct-directeur. Ik heb de afgelopen jaren als intern begeleider en locatieleider gewerkt op verschillende scholen. De manier van werken op SBO Merlijn trekt mij enorm aan en ik kijk dan ook uit naar een fijne tijd op deze school!
Mocht u mij nodig hebben: mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag woensdag en donderdag en u kunt mij vinden in het kantoor van de directie.
Tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Karin Dame

Ophalen van uw kind
Wanneer de school uitgaat om 15 uur en u komt uw kind ophalen, is het de bedoeling dat u op het schoolplein komt om uw kind bij de leerkracht op te halen. We zien nu regelmatig dat ouders hun auto stilzetten in de straat, in de auto blijven zitten en dat kinderen dan alleen naar de auto toe moeten lopen. Dit vinden wij onverantwoord en niet wenselijk.
Wij hopen daarom op uw medewerking.
Alvast bedankt!

Kinderboekenweek
Van 2 t/m 13 oktober was de Kinderboekenweek met het thema ‘Reis mee’.
Op school zijn we hiermee natuurlijk aan de slag gegaan. Bij de start van de Kinderboekenweek kwam ‘de Verteljas’ op school om te vragen of de kinderen verhalen wilden schrijven.
En dat hebben we geweten! Wat zijn er veel verhalen geschreven en getekend en wat hebben de kinderen veel fantasie!
Afgelopen woensdag zijn de winnaars bekend gemaakt. In iedere unit is er een winnaar aangewezen.
Zij mogen op de maandag na de herfstvakantie samen met juf Diantha en juf Marthe met de schoolbus naar een grote kinderboekenwinkel om voor henzelf en voor hun groep een boek uit te zoeken.

Schoolverlaters
De afgelopen week zijn de intelligentietoetsen afgenomen bij de schoolverlaters, wat hebben ze goed hun best gedaan! Na de herfstvakantie breekt voor hen een spannende tijd aan: toetsen, adviesgesprekken, schoolbezoeken, enz. We wensen de kinderen van de bovenbouw heel veel succes!

Staking 6 november

SBO Merlijn doet mee aan de landelijke onderwijsstaking op 6 november. Er is die dag dus geen school.

Herfstvakantie
Vanmiddag om 15.00 uur begint de herfstvakantie en zit de eerste periode van dit schooljaar er alweer op. We wensen iedereen een fijne vakantie.
Graag zien we de kinderen weer op maandag 28 oktober!