SBO Merlijn is een school voor speciaal basisonderwijs in Den Haag

SBO Merlijn is een school voor speciaal basisonderwijs in Den Haag.  

Op de website vindt u informatie voor ouders, kinderen en andere belangstellenden, ook over de kwaliteit van onze school. Lees verder op onze school.  Voor meer of andere info nodigen we u uit contact met ons op te nemen.

 

Op zoek naar een nieuwe uitdagende werkplek? Kijk bij onze vacatures

We zijn erg benieuwd naar uw mening. U kunt een email sturen naar info@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl
 • Onze school

  Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken alle leerlingen in een vernieuwde onderwijsruimte. De

  onderbouw en de middenbouw hebben de beschikking over twee grote onderwijsruimtes,

  de bovenbouw één. In iedere onderwijsruimteruimte krijgt een (mini)unit onderwijs. Een (mini)unit bestaat uit 2 of 2 1/2  stamgroep. De kinderen worden begeleid door meerdere leerkrachten (co-teaching) en een onderwijsassistent. Er is altijd één groepsleerkracht die eerstverantwoordelijk is voor de leerling en het aanspreekpunt voor de ouders. Dit noemen wij de mentor.

  Lees verder ›
 • Ons Onderwijs
  SBO Merlijn werkt vanuit drie psychologische basisbehoeften: competentie, relatie 
  (of verbondenheid) en autonomie. Deze basisbehoeften zijn vormgegeven in ons onderwijs.

   

  Lees verder ›
 • eco merlijn
  EcO Merlijn biedt vanuit haar praktijkervaring op SBO Merlijn ondersteuning en begeleiding aan basisscholen rond leerlingen die specifieke onderwijs-en begeleidingsbehoeften hebben.
  Lees verder ›

Nieuws

29 september 2020
startgesprek via videobellen

Den Haag, 29 september 2020

Beste ouders,

U wordt van harte uitgenodigd voor het eerste oudergesprek van dit schooljaar.

We willen dit gesprek met u gebruiken om afspraken met u te maken. Afspraken over wat belangrijk is voor uw kind en hoe ouders en school kunnen samenwerken om uw kind te helpen.

De volgende vragen komen daarbij aan de orde:

·       Wat verwacht u van school, wat vindt u belangrijk?

·       Welk beeld hebben school en ouders van het kind?

·       Wat zijn de belangrijke zaken voor het kind dit jaar?

·       Wat vindt uw kind belangrijk?

·       Hoe gaan we daar samen aan werken?

·       Op wat voor manier gaan we daar contact over houden?

De gesprekken vinden plaats op maandag 5 of dinsdag 6 oktober. Vanwege de corona-maatregelen zal het gesprek via beeldbellen plaatsvinden. De mentor van uw kind neemt contact met u op om een datum en tijdstip af te spreken.

Met vriendelijke groet,

Mariëtte van den Bosch07 september 2020
geen welkomsavond ivm corona
Ivm de corona-maatregelen is er geen welkomsavond. Ouders krijgen de schoolgids en de kalender via de kinderen mee naar huis. Ouders van nieuwe kinderen worden uitgenodigd op school door de mentor.