School Maatschappelijk Werk

 

 

 

Graag wil ik, Jacqueline de Weger, mijzelf voorstellen als schoolmaatschappelijk werker op SBO Merlijn.

In het werkveld heb ik de nodige ervaring opgedaan (en doe ik nog dagelijks op) betreffende uiteenlopende thema’s, (thema’s met betrekking tot opvoeding, informatie over hulpverlenende organisaties et cetera). Mijn werkervaring ligt vooral op het gebied van zorg en onderwijs (heb bijvoorbeeld ook een korte periode als docent Pedagogiek gewerkt).

Het bieden van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen staan voor mij hoog in het vaandel. Het is immers van essentieel belang om een goede vertrouwensband op te bouwen tussen kind, ouder (s)/verzorger(s) en medewerker. Met veel bezieling begeleid en ondersteun ik al jaren ouder(s)/verzorger (s) met diverse problemen/vraagstukken, waarbij ik als brug fungeer tussen school, ouder (s)/verzorger (s) en kind. Actief partnerschap met ouder(s)/verzorger (s) is voor mij een pre, mijn motto is dan ook: ‘wij doen het samen’.

De visie van SBO Merlijn sluit nauw aan bij mijn pedagogische visie waarbij de kernwaarden: vertrouwen, veiligheid en verbondenheid zichtbaar en voelbaar moeten zijn binnen de school.

Mijns inziens is de school een plek waar ieder kind zich kan ontwikkelen en zijn/haar talenten kan ontplooien. Dat kan voor ieder kind anders zijn. Soms loopt het even niet lekker en heeft een kind en/of het gezin kortdurende hulp nodig. Daarin kan onder andere de schoolmaatschappelijk werker ondersteuning bieden. Schroom dus niet om binnen te lopen of neem contact met mij op.

                                      

Jacqueline de Weger

Schoolmaatschappelijk werker

Tel: 06-10773302

Werkdagen SBO Merlijn: woensdag en donderdag