De Magie van Merlijn

Onderwijs maakt deel uit van de maatschappij, sterker nog: helpt mede de wereld waarin we leven vorm te geven. SBO Merlijn werkt daarin vanuit een aantal waarden, die in ieder aspect van ons onderwijs terug komen en die als uitganspunt dienen voor elke beslissing die genomen wordt. Dit noemen wij De Magie van Merlijn.

 

 

 

 

Wij geloven in onze leerlingen

Wij stralen uit dat we vertrouwen hebben in onze leerlingen. Wij doen ons best hen een goed gevoel over zichzelf te geven. We zijn optimistisch over hun mogelijkheden en geven hen volop de gelegenheid te laten zien wat ze kunnen. We zijn erop gericht hen te bemoedigen en te versterken en gaan actief op zoek naar hun kracht

 

 

Leren voor het leven

We willen er aan bijdragen dat een kind met zelfvertrouwen en een positieve kijk op het leven, gemotiveerd en goed toegerust in de maatschappij staat. We zijn er op gericht hen die dingen bij te brengen die van belang zijn voor een gelukkig en zinvol leven. We leren hen lezen, taal en rekenen, zo goed als ze kunnen. We bereiden hen voor op het vervolgonderwijs dat bij hen past

 

Weet wie je bent en doe wat je kan

We helpen kinderen te ontdekken waar ze goed in zijn, wat hun mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. We dagen hen uit optimaal te groeien en hun talenten te gebruiken. We willen dat kinderen doen wat ze kunnen. Niet meer, maar ook niet minder. We leren kinderen doelen te stellen en daarvoor te willen werken. We leren ze keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Leren doe je zelf maar niet alleen

Tijdens het leren zijn de leraar én de leerling actief. De leerlingen worden aangemoedigd hard te werken en voortdurend uitgenodigd te vertellen over wat ze (willen) leren, wat ze doen en waarom ze dat doen en wat ze nodig hebben. De leraar probeert actief te ‘verstaan’ wat de leerlingen nu nodig hebben en daarop in te spelen met zijn  kennis, aanbod, ondersteuning en uitdaging. 

 

 Goed voor jezelf, goed voor de ander, goed voor je omgeving

We willen dat kinderen zich veilig en vrij voelen op school en dat zij oog hebben voor het welbevinden van anderen. We zorgen voor een goede sfeer in de school en warme relaties tussen leerlingen en volwassenen. We werken eraan dat kinderen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. We maken van onze school een prettige, mooie en gezellige plek en nodigen kinderen uit daar samen met ons verantwoordelijk voor te zijn.