Onze school

SBO Merlijn is een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor kinderen die wat meer aandacht nodig hebben. In principe zijn wij een gewone basisschool: de kinderen leren dezelfde leerstof in alle vakken die ook op de basisschool worden aangeboden.
Er zijn echter ook een aantal verschillen met een gewone basisschool:
  • er zijn meer handen in de klas. 
  • er zijn meer mensen om het onderwijs heen om het kind (en zijn gezin) te ondersteunen: een psycholoog, een schoolmaatschappelijk werker, een logopedist en een fysiotherapeut
Het grootste verschil is echter, dat ieder kind mag leren in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau.
 

SBO Merlijn werkt vanuit drie psychologische basisbehoeften: competentie, relatie (of verbondenheid) en autonomie.

 

Behoefte aan competentie wil zeggen dat kinderen zich het best ontwikkelen als ze bezig zijn met taken die passen bij de fase van hun ontwikkeling, waarin ze zich bevinden. Kinderen zijn prima in staat dat zelf aan te geven en willen graag laten zien dat ze dingen goed kunnen.

 

Bij relatie (of verbondenheid) denken we aan de relatie tussen leerkracht en leerling, de relaties tussen de leerlingen onderling en de relatie van het kind met de wereld om hem heen. Op basis van vertrouwen moet deze relatie stimulerend zijn voor het leerproces van het kind.

 

Autonomie gaat over het zelfbeschikkingsrecht van het kind: ‘Wat wil ik leren en hoe ga ik dit bereiken?’ Het betekent niet dat de leerlingen alleen bezig zijn met wat ze zelf willen leren. Dat kan een kind onvoldoende overzien. Leerkrachten hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de kinderen het nodige leren. Zij hebben een sturende en stimulerende rol in deze.

 

Onze manier van werken, de visie van de school, noemen wij De Magie van Merlijn. Voor meer informatie over hoe het onderwijs er uit ziet, kunt u kijken bij ons onderwijs.