Ouders

De informatie op deze pagina is speciaal bestemd voor ouders. De inbreng van ouders vinden we erg belangrijk. Ouders zijn dan ook altijd welkom op school.
Contact en overleg tussen leerkracht en ouders

Heeft u als ouder/verzorger vragen ten aanzien van de ontwikkeling van uw zoon/ dochter, neem dan vooral contact op met de groepsleerkracht. De groepsleerkrachten zijn uiteraard niet onder schooltijd beschikbaar om met u te spreken, ook niet aan de telefoon. Voor schooltijd (voor 8.20 u) en na schooltijd (tot 16.00 u en op woensdag tot 13:00 u) is de leerkracht aanwezig voor overleg, om uw vragen te beantwoorden of een afspraak met u te maken. U kunt ook een bericht sturen via mijnschoolinfo. Mocht u een gesprek willen met de directie of UB-er, dan kunt u binnenlopen, mailen of bellen om een afspraak te maken.

 

Startgesprek

Aan het begin van het schooljaar vindt er een startgesprek plaats tussen leerkracht en ouders. Hierin wordt de verwachting voor het schooljaar besproken en er wordt afgesproken hoe het contact tussen leerkracht en ouders zal verlopen. Als uw kind een nieuwe leerkracht heeft is het gelijk een kennismaking.

 

Ontwikkelingsgesprekken

Uw kind krijgt 2 rapporten per schooljaar. U bent bij de ontwikkelingsgesprekken gedurende 15 minuten in de gelegenheid om het rapport en het portfolio van uw kind te bespreken. Bij de kleuters wordt het Ontwikkelingsvolgmodel besproken. Hierbij is ook het kind aanwezig. Voor een eventueel langer gesprek vragen wij u een aparte afspraak te maken. Het rapport wordt alleen aan ouders/ verzorgers meege

geven. Wilt u bij verhindering een nieuwe afspraak maken? De ouders/verzorgers van schoolverlaters uit de bovenbouw ontvangen begin december een aparte uitnodiging voor het adviesgesprek naar aanleiding van de eindonderzoeken.

 

Huisbezoek

Het zou kunnen zijn dat de leerkracht een afspraak met u maakt voor een huisbezoek. De bedoeling daarvan is om u en het kind beter te leren kennen en om de samenwerking en de contacten te verstevigen.

 

Schoolmaatschappelijk werk

Wanneer er thuis problemen zijn met uw kind, of anderszins problemen waar uw kind last van heeft of slachtoffer van is, kunt u daarvoor contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.