Werken op SBO Merlijn

Werken op SBO Merlijn is een bewuste keuze. Niet alleen is het een SBO, met de eisen aan de competenties van alle medewerkers vandien, daarnaast wordt de school ook bezocht door leerlingen uit het Laakkwartier en omgeving. Ook dit stelt zijn specifieke eisen aan de medewerkers. Bovendien wordt het onderwijs op SBO Merlijn niet op een reguliere wijze vormgegeven. Het team maakt  het onderwijs samen met de kinderen, ieder vanuit zijn eigen deskundigheid en inbreng.

Vacatures

Op dit moment zijn op Merlijn de volgende vacatures:

 

Interesse gekregen? Dan willen we graag kennis met je maken! Reacties graag per mail (info@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl) of per telefoon. De procedure start na beoordeling van je CV en motivatie met een wederzijds kennismakingsgesprek. Daarna bestaat de mogelijkheid een dagdeel mee te draaien in de school en de betreffende groep.