Werken SBO Merlijn

Werken op SBO Merlijn is een bewuste keuze. Niet alleen is het een SBO, met de eisen aan de competenties van alle medewerkers vandien, daarnaast wordt de school ook bezocht door leerlingen uit het Laakkwartier en omgeving. Ook dit stelt zijn specifieke eisen aan de medewerkers. Bovendien wordt het onderwijs op SBO Merlijn niet op een reguliere wijze vormgegeven. Het team maakt  het onderwijs samen met de kinderen, ieder vanuit zijn eigen deskundigheid en inbreng.

Vacatures

Op dit moment zijn op Merlijn de volgende vacatures:

 

  • Leerkracht 3-5 dagen voor leerlingen vanaf 9 jaar.

Een school met veel uitdaging: SBO-leerlingen met hun eigen ondersteuningsbehoefte, in een uitdagende omgeving met een heel innovatief concept. Je werkt met elkaar in een unitteam aan de optimale ontwikkeling van de kinderen, uitgaande van de drie basisbehoeften van ieder mens aan verbondenheid, competentie en autonomie.

 

Als je nog vragen hebt, kun je bellen met de directeur van de school, Mariëtte van den Bosch, 070 3993709. Reacties graag per mail (mvdbosch@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl)