Schoolgids en schoolplan

Onze schoolgids kunt u vinden op onze website, daar vindt u uitgebreide infomatie die voor de leerlingen en ouders van belang is.
In het schoolplan staat de huidige situatie van het onderwijs op SBO Merlijn beschreven en de ontwikkeling die we de komende jaren gepland hebben. 

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. In het SOP hebben wij als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: De basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school werkt samen met het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl