Onderbouw (groep 1,2,3)

De onderbouw werkt in een ruime onderwijsruimte.

Deze is ingericht voor de 4 tot 7 jarigen (groepen 1,2,3), de Toverhoed (2 stamgroepen) 

 

De bouw kan gezamenlijk gebruik maken van een keuken, een podium en een stiltewerkplek.

In iedere ruimte krijgen twee stamgroepen in flexibele samenstelling les. De kinderen worden begeleid door meerdere leerkrachten en een onderwijsassistent.

Er is altijd één groepsleerkracht die eerstverantwoordelijk is voor de leerling en het aanspreekpunt voor de ouders is.