Middenbouw (groep 4,5,6)

In de middenbouw zijn er twee grote onderwijsruimtes ingericht, waarvan er een is voor 6 tot 9 jarigen (groep 4,5), de Wondertoren.

En er is er een ingericht voor de 8 tot 11 jarigen (groep 5,6,7), de Magische Tovertuin.

 

De bouw kan gebruik maken van een keuken.

 

In iedere ruimte krijgen twee stamgroepen in flexibele samenstelling les.

De kinderen worden begeleid door meerdere leerkrachten en een onderwijsassistent.

Er is altijd één groepsleerkracht die eerstverantwoordelijk is voor de leerling en het aanspreekpunt voor de ouders. Dit noemen wij de mentor.