Bovenbouw (groep 7,8)

De Magische Oceaan en de Magische wereld maaken gebruik van een grote onderwijsruimte waarin kinderen in flexibele samenstelling les krijgen.

 

De bouw kan gezamenlijk gebruik maken van een keuken.

 

In iedere ruimte krijgen twee stamgroepen in flexibele samenstelling les.

De kinderen worden begeleid door meerdere leerkrachten en een onderwijsassistent.

Er is altijd één groepsleerkracht die eerstverantwoordelijk is voor de leerling en het aanspreekpunt voor de ouders. Dit noemen wij de mentor