Werkwijze

* Vanwege onderbezetting binnen de school neemt EcO Merlijn op dit moment (december 2021 t/m april 2022) geen nieuwe trajecten aan. Scholen kunnen het beste met hun onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband verder afstemmen waar ze terecht kunnen voor hun vragen.*

 

Wij verbinden onze kennis en ervaring aan de vraag van de school naar de beste aanpak voor ieder kind.

Dit kan op een aantal niveaus: op het niveau van het individuele kind, op de begeleiding van de leerkracht en op de begeleiding van de school als geheel. Zie trajecten voor een selectie van ons aanbod. Alle trajecten worden op maat aangeboden.

Binnen de geldende afspraken van de SPPOH, het samenwerkingsverband waar wij in participeren, kan ondersteuning gevraagd worden op de volgende gebieden:

  • Expertise bij de basisondersteuning die van iedere school verwacht wordt binnen de afspraken van de SPPOH.
  • Bij het uitvoeren van preventieve en licht-curatieve ondersteuning.
  • Bij het uitvoeren van arrangementen bekostigd vanuit de SPPOH.

Ons aanbod bestaat uit diverse trajecten, een orthotheek en inkoop vaste uren. Daarnaast kunnen scholen via EcO Merlijn ook gebruik maken van elkaars expertise.

EcO Merlijn wil hiermee een schakel in de ontwikkeling van het kind, de leerkracht en de school zijn.