Team EcO Merlijn

* Vanwege onderbezetting binnen de school neemt EcO Merlijn op dit moment (december 2021 t/m april 2022) geen nieuwe trajecten aan. Scholen kunnen het beste met hun onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband verder afstemmen waar ze terecht kunnen voor hun vragen.*

Hans Orelio

 

Interim directeur SBO en EcO Merlijn

Miriam Busse

Ervaring als intern begeleider, unitbegeleider, leerkracht en coördinator onderwijskwaliteit binnen het SBO.

Ik ben werkzaam als Coördinator onderwijskwaliteit op SBO Merlijn en basisexpert bij EcO Merlijn.

Specifieke expertise: Begeleiding van IB’ers en leerkrachten bij het ondersteunen van leerlingen, het opzetten van eigen leerlijnen en kindplannen voor individuele leerlingen (op didactisch en sociaal-emotioneel gebied), ondersteuning m.b.t. het optimaliseren van de zorgstructuur, neveninstroom S(B)O en gesprekken met leerlingen.

mbusse@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl

 

Beau Rotshuizen

 

Ervaring als ABA-trainer(toegepaste gedragstherapie), Ambulant begeleider, Schaduw begeleider, directeur kinderopvang

Werkzaam als; basisexpert gedrag EcoMerlijn en ABA-trainer

Specifieke expertise op: Gedrag en ontwikkeling van peuters, kleuters en het (jonge) kind, opstellen handelingsplannen, coaching en begeleiding.

brotshuizen@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl

Simonette Los

 

Ervaring als leerkracht, remedial teacher (RT), intern begeleider (IB) en directeur.
Werkzaam als basisexpert bij EcOMerlijn.
Specifieke expertise op het gebied van didactiek en leerlijnen, meedenken en opstellen van individuele handelingsplannen. Meedenken over het passend maken van het onderwijsaanbod. Begeleiden/coachen van leerkrachten.
slos@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl