Team EcO Merlijn

Mieke Zwinkels
Ervaring als leerkracht, remedial teacher, beleidsmedewerker, interim directeur en coach.

Werkzaam als coach en basisexpert EcO Merlijn.
Specifieke expertise op: leerkracht coaching, interim IB, ondersteunen van schoolverbetertrajecten en Rots en Water.
mzwinkels@ecomerlijn.nl

Jolanda Tol
Ervaring als leerkracht, intern begeleider, ambulante begeleider cluster III (LZ/LG) en PAB (Preventieve Ambulante Begeleider).

Werkzaam als basisexpert EcO Merlijn.
Specifieke expertise op: gedrag en ontwikkeling van kleuters/(jonge)kind, coaching en begeleiding (evt. met beeld), begeleiding langdurig zieke en lichamelijk beperkte kinderen en Rots en Water .
jtol@ecomerlijn.nl

Erik Rikkers
Ervaring als SBO-leerkracht en Prisma-leerkracht.

Op SBO Merlijn werkzaam als leerkracht ondersteuner.
Specifieke expertise op werken met individuele leerlijnen en NT-2 onderwijs.
erikkers@ecomerlijn.nl

Leonieke Broer
Ervaring als SBO-leerkracht en remedial teacher.

Werkzaam als leerkracht en remedial teacher op SBO Merlijn.
Specifieke expertise op didactiek en leerlijnen, opstellen van individuele leerplannen.
lbroer@ecomerlijn.nl

Karin Vriend    

Ervaring als SBO leerkracht, intern begeleider, onderwijscoach en remedial teacher.

Op SBO Merlijn en EcO Merlijn werkzaam als didactisch expert, leerkracht en kernteamlid.

Specifieke expertise: op didactiek en leerlijnen, in het meedenken bij het opstellen van individuele leerplannen, in oplossingsgericht werken, in denken vanuit mogelijkheden en meedenken op schoolniveau (m.n. gedragshuis, veranderingsprocessen en visie).
kvriend@ecomerlijn.nl

Tania Nunes Querido  

Ervaring als intern begeleider en jeugdzorgmedewerker. 

Op SBO Merlijn en EcO Merlijn werkzaam Kinder- en Jeugdpsycholoog en coördinator.

Specifieke expertise: in het in kaart brengen van de cognitieve capaciteiten van de leerling met de koppeling naar onderwijsbehoeften en het meedenken op schoolniveau (m.n. zorgstructuur en resultatenanalyse).

info@ecomerlijn.nl

 

Beau Rotshuizen

Ervaring als ABA-trainer(toegepaste gedragstherapie), Ambulant begeleider, Schaduw begeleider, directeur kinderopvang

Werkzaam als; basisexpert gedrag EcoMerlijn en ABA-trainer

Specifieke expertise op: Gedrag en ontwikkeling van peuters, kleuters en het (jonge) kind, opstellen handelingsplannen, coaching en begeleiding.

brotshuizen@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl

Huib Boreel  

Rianne Schram

Ervaring als orthopedagoog binnen het speciaal basisonderwijs.

Op SBO Merlijn en EcO Merlijn werkzaam als orthopedagoog.

Specifieke expertise: in kaart brengen van de capaciteiten en onderwijsbehoeftes van de leerling en op basis daarvan meedenken met (meer) passend

maken van het onderwijsaanbod.

rschram@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl