Orthotheek

* Vanwege onderbezetting binnen de school neemt EcO Merlijn op dit moment (december 2021 t/m februari 2022) geen nieuwe trajecten aan. Scholen kunnen het beste met hun onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband verder afstemmen waar ze terecht kunnen voor hun vragen.*

 

 

De orthotheek van EcO Merlijn bestaat uit een verzameling van boeken en materialen op SBO Merlijn. Een overzicht van deze verzameling is te vinden op de website van EcO merlijn.

Boeken en/of materialen uit de orthotheek kunnen op elk moment gebruikt en bekeken worden mits ze binnen de school aanwezig blijven. Het is ook mogelijk om boeken te lenen en mee te nemen voor een bepaalde periode. Dit gebeurt via de coördinator van EcO Merlijn.

Tip: Wil je zeker weten of een boek en/of materiaal aanwezig en beschikbaar is, neem dan contact op met EcO Merlijn.

 

Let op: op dit moment wordt er gewerkt aan de orthotheek, dit betekent dat niet alle boeken en materialen online staan.

> Didactische ontwikkeling (8 rubrieken)

> Aanvankelijk leren (0 boeken)

  > Rekenen (122 boeken)

  > Begrijpend lezen (34 boeken)

  > Lezen algemeen (136 boeken)

  > Taal algemeen (207 boeken)

  > Spelling (127 boeken)

  > Schrijven en motoriek (29 boeken)

  > Toetsen (0 boeken)

   > Sociaal-emotionele ontwikkeling (6 rubrieken)

   > Algemeen (211 boeken)

   > Werkhouding en leren (29 boeken)

   > Gedrag (30 boeken)

   > Sociaal-emotionele competenties (0 boeken)

    > Sociale vaardigheids-spellen (43 boeken)

    > Ontwikkelings-stoornissen (37 boeken)

    > Zorg en Schoolontwikkeling (1 rubriek)

    > Zorg, schoolontwikkeling, leerkracht, externe hulpverlening, etc (0 boeken)